Dieren

Er leeft van alles

Het Spoorpark heeft héél veel vogels, kleine dieren en insecten. Op het land, in de lucht, onder de grond én in het water. Ook daar leeft van alles, zoals vissen, kikkers, padden, slakken en misschien wel salamanders. Deze diertjes vertellen iets over de waterkwaliteit. Ook zijn er al 9 verschillende soorten bijen gezien en zijn er veel konijnen. Eén van de doorgangsgaten vanuit de ecologische verbindingszone langs het spoor is zo groot dat een vos erdoor kan. Maar die is nog niet terug gezien sinds de aanleg.

Je kunt de waarnemingen van alle dieren die zich hebben laten zien in het Spoorpark vinden via waarneming.nl.

Vogels

Veel vogels weten het park te vinden, zoals ook de grote gele kwikstaart, de putter (zie foto links), scholeksters, aalscholvers, ganzen, een reiger of zelfs een verdwaalde kleine snip in de winter. De gemeente Tilburg heeft opdracht gegeven om de vogels die in het park leven te inventariseren. Zodra de uitkomsten daarvan bekend zijn, zal dat hier vermeld worden.

Trekvogels worden 2 maal per jaar in heel Nederland geteld. Het idee om dat van de Kempentoren af te doen heeft helaas niet gewerkt, de vogels namen een andere route. Wil je meer weten over de vogeltrektellingen in Tilburg? Kijk dan op www.trektellen.nl/search?q=tilburg.

Slechtvalken op Westpoint

Het slechtvalkpaar dat bovenop de Westpoint woont heeft een prachtig uitzicht op het Spoorpark.  Via de webcam kun je ze live volgen en kun je ook een klein stukje van hun uitzicht op het park meegenieten. Je vindt de webcam op westpoint.peregrines.nl.

Archieven