Nationale Zaaidag

Zonder bijen geen fruit...

De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden hebben 22 april (ook dag van de Aarde) benoemd tot Nationale zaaidag. Op deze dag worden mensen opgeroepen om een stukje tuin of land in te zaaien t.b.v. de bij.
Speciaal zaaigoed kan gehaald worden bij maar liefst 1500 bijenvoedselbanken verspreid over Nederland.

De reden voor deze specifieke aandacht voor de bij komt door het tekort aan voeding voor deze insecten. Bijen hebben we hard nodig in deze wereld. Ze zorgen voor de bestuiving van bloemen, planten en bomen, die op hun beurt ons voorzien van voedsel. Het is dus ook in ons belang dat bijen blijven bestaan. Zonder bijen geen fruit…
De laatste 2 decennia gaat het steeds slechter met de bij. Dit komt o.a. door ziekte, maar ook door het gebruik van pesticiden door de mens. Ook zijn er steeds minder gebieden geschikt voor de bij om te leven, de biodiversiteit van deze gebieden wordt steeds lager.

De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan het behoud van de wilde bij. Onder andere door de natuurorganisaties en de Bijenstichting en er ontstaan ook veel lokale initiatieven zoals de lokale bijenlinten. Dus mensen in steden en dorpen kunnen ook bijdragen. Zo kun je je tuin opsieren met planten die voedend zijn voor de bij, en ook nog eens bijdragen aan de sierwaarde van je tuin. Want bloemen zijn mooi!

Datum & Tijd: 2022-04-22 00:00:00
Kosten:
Leeftijd:iedereen
Maximum aantal deelnemers: 12
Extra info: Als je bang bent om je handen vies te maken, moet je dit niet doen!
Aangeboden door: